provozní řád

1, Zákazník si zakoupí vstupenku u obsluhy.
2, Děti do patnácti let mohou přijít jezdit pouze v doprovodu rodičů.
3, Zakoupením vstupenky souhlasí zákazník s tím, že jezdí v areálu
    půjčovny motokár na vlasní nebezpečí. Půjčovna motokár nenese
    odpovědnost za vzniklý úraz.
4, Zákazník je povinen při jízdě používat helmu s ochranným štítem.
    (dostane ji na požádání před jízdou)
5, Při jízdě je zakázáno narážet do svodidel z pneumatik, nebo do
    ostatních motokár
6, Během jízd je přísný zákaz vstupu na dráhu a pohyb v její těsné
    blízkosti.
7, Při nedodržování tohoto řádu nebude viník připuštěn k jízdě popřípadě
    bude z jízdy vyloučen.